Norsvin ber om redusert Omsetningsavgift


12.09.14 Norsvin er svært fornøyd med dagens markedssituasjon for svinekjøtt etter langvarig overskudd. Svineprodusentene trekkes fortsatt kr 1,50 per kg når de leverer sine slaktegriser. Det meste av denne omsetningsavgifta går til å dekke hva det koster for å få markedet i balanse. Nå er svinekjøttmarkedet i balanse og Norsvin ber derfor om at omsetningsavgifta reduseres så raskt som mulig.

Les mer hos Norsvin

Gå til Norsvin Vestfolds hjemmeside med aktivitetsoversikt


Fra og med 3. juli settes

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag