Norskproduserte belgvekster på matseddelen


19.07.17. I forbindelse med FN Belgvekstår i 2016 sådde NLR Viken et demofelt med flere typer belgvekster for å se nærmere på produksjonsmuligheter av “nye” proteinvekster i Vestfold. Prosjektet ble støttet med BU-midler fra Fylkesmannen i Vestfold. Målet var å sette fokus på proteiner fra planter og dyrkingsmuligheter hos oss. Det ble tatt avlingsregistrering av en del av vekstene og noen ble det tatt analyse av for
å se nærmere på kvaliteten ved dyrking her hos oss. Les hele rapporten fra prøvinga.  Les mer om saken hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag