Norske blomster på matfatet


05.07.14 Det er ikke mat alt som blomstrer, men det kan det snart bli gjort noe med. NLR Veksthus og Norsk Landbruksrådgiving Viken samarbeider nå om et pilotprosjekt for å få norske spiselige planter og blomster ut til restauranter og matbutikker.– Dette er en spennende ny mulighet for produsenter å få være med og tenke litt nytt. Vi tror det gir flere av medlemmene våre et nytt ben å stå på, forteller Silje Stenstad
Nilsen i NLR Veksthus.

Les mer hos Norsk LandbruksrådgivingALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag