Norsk melk har fått styrket konkurransekraft!


Publisert: 12.12.2023

Det er i dag blitt kjent at regjeringen gjør endringer i de konkurransefremmende tiltakene i prisutjevningsordningen (PU ordningen) for melk. Konkret gjennomføres disse endringene:

  • Distribusjonstilskuddet fjernes
  • Den ekstra 5-øringen i kapitalgodtgjørelse for de som leverer til andre enn Tine, fjernes
  • Generell korreksjon økes fra 27 til 30 øre per liter + innfører tak på 90 mill kr årlig. Tiltak for å bedre lønnsomheten hos Tines konkurrenter

Endringene gjelder fra 1. juli 2024.

– Dette er ein sak Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har hatt høgt oppe på dagsorden i fleire år, og i Bondelaget er me særs glade for dei endringane som no skjer i PU ordninga, – sier leder i Telemark Bondelag, Trude Flatland. – Me ynskjer konkurranse i meierisektoren, men den må være på like vilkår. Med dei endringane som skjer no, kan PU ordninga brukast meir til det den er meint for; lik mjølkepris til bonden uavhengig kva mjølka nyttast til og uavhengig av kvar mjølka vert produsert, understreker Flatland.

-Dette handler om hvordan vi kan opprettholde og øke markedet for norsk melk. Dette er viktigere nå enn noen gang, når vi vet at økonomien for mange melkeprodusenter er dårlig, supplerer Hans Jørgen Olsen Røren. Vi må huske at konkurransesituasjonen er en helt annen i dag enn da konkurransefremmende virkemidler ble etablert. Både i meierisektoren og i markedet. Færre drikker melk og importen øker. Derfor er det nødvendig å gjøre endringer nå, påpeker Olsen Røren.

Både Flatland og Olsen Røren er bekymret over at tiltakene fortsatt skal finansieres over PU ordningen, og med det over melkeprisen til bonden. Begge understreker at dagens finansiering ikke er bærekraftig, og at de konkurransefremmende tiltakene i framtida må finansieres over statsbudsjettet.

Her kan du lese om endringene

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag