Norsk løkdyrkerforening er etablert.


31.08.16. I etterkant av nasjonal markdag for løk tidligere i august ble Norsk Løkdyrkerforening (NLF) dannet.  Norsk Løkdyrkerforening har som formål å knytte løkprodusenter fra hele landet sammen i et sterkt faglig og sosialt nettverk. I fellesskap ønsker produsentene å arbeide målrettet for å øke markedets etterspørsel og preferanse for norsk løk samt å bidra til å utvikle en robust og
lønnsom produksjon. Hans Jacob Fosaas fra Nøtterøy sitter i styret.  Les mer hos Norsk Landbruksrådgiving Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag