Norsk Landbruksrådgiving kan bygg


13.12.15 NRL Viken melder i førjulstida at du kan søke råd hos dem enten det gjelder dyrking av bygg, eller planlgging og oppføring av bygg i landbruket. -Ved planlegging og gjennomføring av nybygg og endringer av eldre bygg bør en søke råd hos NLR enheter som har slik rådgiving, sier John Ingar Øverland i NRL. De benytter seg av faglig kompetanse hos blant annet Sintef. Til
bruk i disse adventstider er det særlig en “forskrift for oppføring av spiselige byggverk” som er aktuell. Denne er utarbeidet av Humorforvaltningen i Sintef i 2012.

Les forskriften om spiselige byggverk hos SintefALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag