Norsk landbruk er viktigere enn noen gang!


Publisert: 09.03.2022

Siste uttale fra fylkesstyret i Vestfold og Telemark Bondelag. Uttalen har blitt trykket i mange av fylkets aviser og bidratt til omtale i radio og TV.

Russlands invasjon av Ukraina er en grufull handling som påvirker oss alle. Hvordan dette ender er svært vanskelig å vurdere, men det vi er vitne til vil prege en hel verden i lang tid fremover. Vestfold og Telemark Bondelag vil overfor det ukrainske folket og ukrainske bønder gi uttrykk for sterk medfølelse, og med håp om en snarlig slutt på krigen!

Russland og Ukraina er store eksportører av hvete, og de to landene står for ca. 30 % av hveteeksporten på verdensbasis. Det er krevende å vurdere i hvor stor grad denne korneksporten vil bli påvirket av konflikten i Ukraina, men det er ikke usannsynlig at tilgangen til matkorn kan bli mer krevende som følge av krigen mellom de to store korneksportørene.

Vestfold og Telemark Bondelag mener at det som skjer i Ukraina er en kraftig påminnelse om viktigheten av norsk matproduksjon, og vår evne til selvforsyning av de matvarer som kan produseres her i landet. Det er viktig at vi klarer å opprettholde en løpende høy produksjon av matvarer i Norge. Det er god beredskap!

Det siste året har energiprisene steget kraftig. Det har blant annet ført til en galopperende prisøkning på gjødsel. Prisøkningen på gjødsel er så stor at mange norske bønder er veldig i tvil om hvordan de skal løse årets vekstsesong. Alternativene er flere; skifte til vekst som krever mindre gjødsel, gjødsle mindre, eller la være å dyrke noe i den vekstsesongen som nærmer seg raskt. Dette er valg bonden står overfor som bedriftsleder.

Vestfold og Telemark Bondelag har i lang tid vært bekymret for en situasjon med mindre norsk matproduksjon. Krisen i Ukraina forsterker denne bekymringen. Vi mener derfor regjeringen må ta nødvendig grep nå, i forkant av våronna, som gjør at bøndene tør å dyrke det de ville dyrket ved en mer normal kostnadssituasjon. Det haster med å finne løsninger for å unngå redusert norsk matproduksjon denne sesongen. Vestfold og Telemark Bondelag mener det er viktigere enn noen gang å sikre norsk matproduksjon framover.

 

for fylkesstyret i Vestfold og Telemark Bondelag

Aslak Snarteland, leder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag