Norsk jord- og skogbruk må utgjøre fundamentet for Norges framtid.


01.08.15. – Økonomien til fossil energi knaker i sammenføyningene. Ved å revitalisere en produksjon basert på løpende fotosyntese kan vi sikre inntekten til nye generasjoner, skriver adm.dir i Agri Analyse, Christian Anton Smedshaug, i en aktuell artikkel.  – Norsk jord- og skogbruk har vært i landet i årtusen og vil være det i uoverskuelig framtid, mens fossil sektor er forbigående, fortsetter han.  Les hele artikkelen hos Norsk
Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag