Norges Bondelag har fått ny nettside


16.12.16. Norges Bondelag lanserte igår sin nye nettside. Utgangspunktet for nye sider var at Bondelaget trengte nettsider som kan leses på alle mobile enheter. Design og innhold er rettet inn mot brukerne av nettsidene, enten det er medlemmer eller andre eksterne i og utenfor landbruksfamilien, politikere og media. Fram til jul må man regne med at det blir en innkjøringsfase, så ha tålmodighet hvis ikke alt fungerer optimalt denne første uka. Se
den nye nettsida her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag