Norge og kornlager


12.06.14. At det vil være like lett som nå å få tak i korn er svært usikkert. Det er viktig at vi fortsetter å ta våre forholdsregler så vi kan bli ved med å få vårt daglige brød, skrev Christian Anton Smedshaug, AgriAnalyse, i en ytring i NRK i helga. I går presenterte derimot NILF en rapport som konkluderer noe annerledes…


Hveteåker noen aks igjen

 

Debatt om kornlager og norsk kornforsyning og egenproduksjon går som en råd tråd gjennom norsk historie, og igjen er debatten aktualisert. For det første fordi norsk kornproduksjon faller og dagens regjering ønsker å fremme utvikling av større enheter i melkeproduksjonen, blant annet ved å bruke det som i dag er kornjord. For det andre har Felleskjøpet Agris kjøp av Nord-Europas største kornlager, Stavanger havnesilo, satt spørsmålet
om norsk kornlager på spissen: Skal vi rive vår anlegg eller gjenetablere norsk kornlagring? spør Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse i en ytring i NRK i helga.

C A Smedshaug

Forsyningssituasjonen framover er svært usikker, og med små globale lagre spilles det nå værlotto med matsikkerheten. Norsk historie har gang på gang vist at det å stole på Danmark har gitt nød i landet, og ved krise er det primært innenlandsk produksjon og eget lager som teller. Kampen om volumene internasjonalt kan bli hard, og vårt årlige totalbehov på 2,5 mill tonn korn og kraftfôr er intet lite volum, heller ikke globalt. De
siste 25 årene har vært preget av store uventede hendelser fra murens fall, til 11. september og nå Ukrainas deling. Det er uklokt ikke å ta sine forholdsregler, konkluderer en tydelig Smedshaug.

 

Les hele ytringen her

 

Samtidig mottok Landbruks- og matdepartementet i går en rapport fra Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) om vurdering av statlige lagringstiltak for sikker matkornforsyning.

 

NILF rapport om kornlager

Hovedkonklusjonen i rapporten er at Norge i dag har høy sikkerhet på forsyning av matkorn. Norsk forsyningssikkerhet er basert på velfungerende verdensmarkeder for korn. Det må imidlertid regnes med økende prisrisiko i globale markeder, og det kan tenkes at markedene i korte perioder kan ha nedsatt funksjonsevne. De norske verdikjedene for matkorn, mel- og bakervarer kan håndtere slik risiko. Statlig regulert lagring av matkorn kan vanskelig styrke den norske forsyningssikkerheten
merkbart, men kan i stedet svekke markedsaktørenes motiv for egen risikohåndtering. Om tilpasningsevnen i det norske markedet skal bedres, er det grunn til å vurdere tiltak som styrker den nasjonale tilpasningsevne til varierende internasjonale markedsforhold.

 

Du kan lese mer om rapporten hos Landbruks- og matdepartementet


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag