Norge bruker minst antibiotika i Europa


23.11.16. Antibiotika blir brukt for å forebygge og fjerne sykdom hos dyra. Men som hos oss mennesker gir økt bruk fare for resistente bakterier hos dyra. I Norge har vi funnet bedre løsninger enn antibiotika. Forskning og innovasjon gjør at vi er best i Europa på dyrehelse og «dårligst» på antibiotikabruk. Vi bruker mindre antibiotika enn andre europeiske land. Det viser en fersk rapport fra European Medicines Agency (EMA). Resultatet
kommer ikke over natta. Det kommer gjennom mange år med forskning og innovasjon, fokus på dyrevelferd, avl og en næring som går sammen om å løse utfordringene.  Les mer hos TINE.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag