NLR Vikens fagmøte med juletallerken


Medlemmer i NLR Viken inviteres til det tradisjonelle
fagmøtet med juletallerken. I år holdes møtet i kantina på Gjennestad.  Kaffe fra kl 18.00, fagprogram fra kl 18.30

Programmet blir som tidligere, bilder og tabeller med årets
forsøksresultater og erfaringer i korn, oljevekster, åkerbønner og eventuelt
også litt på frø og annet.

Påmelding innen fredag 1. desember. Påmelding kan sendes en
av oss på:

john.ingar.overland@nlr.no
eller på telefon 958 80 143

ingvild.evju@nlr.no eller på tlf. 911 07
825

mari.bohagen.hauge@nlr.no
på tlf. 901 30 119

Møteavgift kr. 300ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag