NLR Viken søker forsøkstekniker til Gjennestad


20.02.18 En forsøkstekniker har en aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer. NRL Viken ønsker å bygge et sterkt forsøksteam, som har ansvaret for planlegging og gjennomføring av  feltforsøk. I sum gjennomfører NLR Viken mer enn 100 ulike feltforsøk i året. Med god planlegging og praktisk gjennomføring legger de grunnlaget for at feltforsøkene gir resultater som det bygges
videre på innen forskning og utvikling i landbruket. NLR Viken søker etter en kandidat i inntil 100 % stilling (100 % i vekstsesongen).

Les mer hos NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag