NLR Viken søker etter bærrådgiver


Publisert: 09.12.2019

NLR Viken skriver i sin utlysning;
Vi søker: Bærrådgiver – midlertidig stilling med mulighet for fast ansettelse
Bærnæringen rundt Oslofjorden er i stor utvikling. Produksjonen øker og blir stadig mer spesialisert. Da en av våre bærrådgivere går ut i permisjon i mars 2020 søker vi etter en rådgiver til å være med å videreutvikle rådgivingen sammen med Fagteam Frukt & Bær.
NLR Viken er en rådgivingsenhet med 25 ansatte. Vi har kontorer på Grønt Fagsenter, Gjennestad i Stokke og på Foss gård i Lier – i tillegg til kontorer for veksthusrådgivere i Rogaland, Hordaland og Trøndelag. NLR Viken utfører rådgiving og forsøk innen jord- og hagebruk, samt rådgiving innen HMS-faglige spørsmål i landbruket.
NLR Viken utvikler og etterprøver kunnskap gjennom lokale forsøk, og formidler dette til våre medlemmer gjennom rådgiving og ulike publikasjoner.
Som bærrådgiver vil du få en spennende og aktiv arbeidsdag med mange ulike utfordringer. Vekstsesongen byr på høyt tempo med rådgivingsbesøk, markvandringer, studieturer og aktiviteter i utviklingsprosjekter. Du får muligheten til å kombinere teoretisk utdanning med egne og andres erfaringer fra rådgiving og forsøksvirksomhet. Bygging av kompetanse og nettverk både nasjonalt og internasjonalt vil være en del av hverdagen.
Vi søker etter en rådgiver i 100 % stilling.
Dine arbeidsoppgaver vil bl.a. bestå av:
 • Rådgiving og kunnskapsformidling innen bær (primært jordbær og bringebær) til våre medlemmer
 • Aktiv besøksrunde til medlemmene i vekstsesongen
 • Prosjekt- og utviklingsarbeid
 • Holde deg oppdatert på bærnæringen i inn- og utland
 • Skriftlig formidling gjennom artikler, nyhetsbrev, facebook mm
 • Være en aktiv pådriver for utvikling av bærrådgivingen i NLR
Vi ønsker at den som søker har:
 • Utdanning fra NMBU eller tilsvarende
 • Erfaring kan kompensere for utdanning
 • Kunnskap om og erfaring fra bærdyrking
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Være nøyaktig og ansvarsbevisst
 • Disponere egen bil
Vi tilbyr:
 • En selvstendig stilling med varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Eget opplæringsprogram
 • Deltakelse på NLR Skolen (ved evt. fast ansettelse)
 • Et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale og iht. NLR sitt reglement
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
Stillingen rapporterer faglig til teamlederen
Tiltredelse: 1. april 2020, eller tidligere dersom mulig
Arbeidssted: Foss gård, Stokkevn. 4, 3403 Lier
Søknadsfrist: 3. januar 2020
Skriftlig søknad og CV sendes til Norsk Landbruksrådgiving Viken, Gjennestadtunet 83, 3160 Stokke, merket «Bærrådgiver», eller e-post til viken@nlr.no.
Har du spørsmål til stillingen, ta kontakt med teamleder Gaute Myren, tlf.905 07 087, eller daglig leder Kjetil Gran Bergsholm, tlf. 951 23 637.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag