NLR Viken med sortsførsøk i korn – se video


20.09.14. Norsk Landbruksrådgiving Viken anlegger svært mange forsøk innen mange kulturer slik at bøndene skal få de beste forutsetningene for å gjøre gode valg, det gjelder også korn. Ved anlegg av sortsforsøk i høstrug tok de bilder med faste intervaller og satte dette sammen til en kort video. Det viser i løpet av noen sekunder litt av jobben med å anlegge et sortsforsøk i korn.  Les
mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag