NLR Viken: Fokus på problemugras- svartsøtvier, hønsehirse m.fl.


Tid og sted: Mandag 3. april kl 18.00, Gjennestad VGS, Amfi

 
Velkommen til å diskutere hvordan vi best skal angripe problemugras som svartsøtvier og hønsehirse som vi ser brer seg utover og lager utfordringer for bonden. 
Vi har fått med oss plantevernfirmaene Syngenta og Bayer som skal hjelpe oss med å foreslå gode tiltak. Dessuten får vi med oss Larvik Kommune hvor Einar Kolstad har fulgt godt med på spredningen av hønsehirse.

 
Så vet vi at vi har flere ugrasarter som fort kan komme til å volde problemer, disse vil vi også nevne litt på.

 
Vi ønsker å få med både de som ikke har så mye erfaring med problemugrasene og de som kjenner ugrasene godt og kan bidra med sine erfaringer i ugraskampene.

 
Program: 
 • Kl 18:00 Velkommen, Innledning om dagens tema v/ John Ingar 
 • Kort om biologi hønsehirse v/ Anne Cecilie 
 • Kort om biologi svartsøtvier v/ Siri 
 • Slik bør du bruke våre midler mot problemugras i jordbruksvekstene v/ Svein Bakken, Bayer 
 • Slik bør du bruke våre midler mot problemugras i jordbruksvekstene v/ Ragnhild Nærstad, Syngenta 
 • Diskusjon og erfaringsutveksling 
 • Kl 19:20 Kaffe og kringle 
 • Gode vekstskifter, mekanisk bekjemping, kontroll av ugras utenom åkeren, maskiner, gjødsel, fôr, v/ Kari 
 • Hvordan har hønsehirse spredd seg i Larvik v/ Einar Kolstad, Larvik kommune 
 • Andre ugrasarter en bør se opp for! v/ John Ingar 
 • Tips og nytt før våronna 
 • Kl 21:15 Oppsummering og vel hjem! 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag