NLR Innovasjon Osloregion er i gang


09.02.18. Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion er i gang fra 2018. Initiativet til prosjektet kom fra Vestfold fylkeskommune, som ønsket å videreføre de gode resultatene i prosjektet Grønn forskning Oslofjorden, hvor prosjektleder / kompetansemegler var ansatt i NLR Viken. NLR Innovasjon Osloregion blir nå et samarbeid mellom NLR Viken, NLR Øst og NLR Østafjells. Styringsgruppa vil bestå av de daglige lederne fra enhetene samt to representanter
fra fylkesbondelagene.  Anne Kari Heen Skjørdal er ansatt som kompetansemegler i prosjektet.


Prosjektet NLR Innovasjon Osloregion er i gang fra 2018. Initiativet til prosjektet kom fra Vestfold fylkeskommune, som ønsket å videreføre de gode resultatene i prosjektet Grønn forskning Oslofjorden, hvor prosjektleder / kompetansemegler var ansatt i NLR Viken. NLR Innovasjon Osloregion blir nå et samarbeid mellom NLR Viken, NLR Øst og NLR Østafjells, og sammen utarbeidet enhetene i høst ei prosjektskisse som grunnlag for finansiering av prosjektet. Styringsgruppa
vil bestå av de daglige lederne fra enhetene samt to representanter fra fylkesbondelagene.  

Vestfold fylkeskommune har prioritert midler til prosjektet ved at mat er et av satsingsområdene i fylkeskommunens program for forskningsbasert innovasjon i regionen (FORREG). Fylkesmannen i Vestfold bidrar i tillegg med finansiering, slik at NLR Viken kunne ansette en kompetansemegler i prosjektet. Kompetansemegleren i Vestfold knyttes også opp til et nettverket av kompetansemeglere innen andre satsingsområder, for å få en tverrfaglig arena for forskningsbehov som blir fremmet.
Vi har positive signaler om finansiering fra de øvrige fylkeskommuner og fylkesmenn hvor det er søkt midler.

Hovedmålet med NLR Innovasjon er å utvikle landbruksrelatert virksomhet i det geografiske området som blir representert i prosjektet. Flere virksomheter skal bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid gjennom å mobilisere til regionale, nasjonale og internasjonale forskningsprogram. Prosjektet har også som hovedmål å gi målbare resultater i form av antall i forhold til forskjellige størrelser av prosjekter.

Kompetansemegling fungerer ved at bonden/gartneren fremmer et behov for forskning, og at dette behovet kobles til rett forskningsmiljø, slik at det kan utvikles gode og nye innovasjonsprosjekt i regionen. Prosjektene skal gjennomføres hos og for bonden/gartneren, og være nyttige for dem som deltar i ordningen. Kompetansemegleren skal være et godt bindeledd mellom bonde/gartner og forskningsmiljø. Det er viktig at det er bonden/gartneren selv som fremmer problemstillingen og
behovet, slik at forskningen og utviklingen får en god forankring i næringen.

Det er til sammen søkt om midler til to fulle årsverk, tre stillinger, for å dekke fylkene Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus og Buskerud med bidrag fra alle fylkene. De tre stillingene skal være godt forankret og ansatt i den lokale NLR enheten for på den måten få rask og god kontakt med både bonden/gartneren  og rådgiverne.

Med i prosjektet er Anne Kari Heen Skjørdal (NLR Viken), Ole Henrik Lauritzen (NLR Øst) og Arne Nøkland (NLR Østafjells). Anne Kari er koordinator for prosjektet, og hun har kontorsted på Grønt Fagsenter Gjennestad.  Prosjektet skal jobbe opp mot alle produsenter i landbruket, også de som ikke er medlemmer i NLR.

 

Prosjektet er også omtalt i Fylkesnytt fra Vestfold på regjeringen.no

 

Anne Kari Heen Skjørdal

Anne Kari Heen Skjørdal (44), Kompetansmegler NLR Innovasjon Osloregion, begynte 1. februar og har kontorplass på Gjennestad. Anne Kari er utdannet ved Norges Landbrukshøgskole med hovedfag innen grøntanlegg og hagebruksvitenskap. Hun skal kombinere stillingen med å være daglig leder for Oslofjorden Frukt & Bær.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag