Nedbørskader i frukthager i Telemark og Vestfold


Publisert: 23.06.2024

Vestfold og Telemark har vært rammet av ganske kraftige haglbyger i juni. Disse bygene har gitt store skader i mange frukthager i begge fylker. I Telemark er det så langt meldt skader i 26 frukthager. Det er og registrert betydelige skader i flere frukthager i de nordre delene av Vestfold.

Det er viktig at skader som har oppstått, eller skader som vil kunne oppstå, blir meldt kommunen v/landbrukskontoret så fort som mulig. Melding om skade er imidlertid ikke det samme som å søke avlingsskade (tilskudd ved produksjonssvikt). Det er en egen søknad som må fylles ut og fristen for å levere søknad om tilskudd ved produksjonssvikt er den 31. oktober.

 Her finner du informasjon om og skjema for søknad om tilskudd ved produksjonssvikt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag