NB! Viktig info om RMP-tilskudd til soner for pollinerende insekter


16.05.19. Fylkesmannen i Vestfold og Telemark får nå meldinger om en god del bønder som pløyer opp korn i kanter og sår frøblanding for pollinerende innsekter. De presiserer at det er et krav at slike soner ikke gjødsles (eller sprøytes). Hvis de har gjødslet kornet (som mange sikkert har gjort), er sonen ikke berettiget tilskudd. Fylkesmannen ønsker også å presisere at den foreløpige
satsen på kr 50 per løpemeter må justeres ned hvis omfanget blir mye større enn antatt.

Les mer om presiseringene og soner for pollinerende insekter hos NLR VikenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag