NAV med realitetsorientering


Publisert: 13.03.2021

Forrige uke arrangerte Bondelaget møte med grøntprodusenter i Vestfold og Telemark. Bondelaget fikk fortalt hvor hardt man jobber for å få inn nødvendig utenlandsk arbeidskraft. Samtidig samarbeides det godt med NAV for å kunne supplere med arbeidsledige som er motivert for en jobb på jordet.

Det var Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag som ledet møtet. På bildet over har han overlatt ordet til Jan Bangen, advokat hos Norges Bondelag og en av de som har jobbet utrolig mye det siste året for å sikre grønprodusentene den arbeidskrafta de trenger. Både Bangen og Müller var tydelige på at førsteprioritet er å få inn de utenlandske arbeiderne som kjenner og kan produksjonen på den enkelte gård. Derfor har Bondelaget og en samlet grøntnæring fått myndighetene til å definere produksjonen av grønnnsaker, frukt, bær og potet som en samfunnskritisk funksjon i Norge. Samtidig var de ærlige på at myndighetene for øyeblikket er knallharde på at det kun er arbeidere som har virksomhetskritiske nøkkelfunksjoner som for øyeblikket slipper inn i landet. Jan Bangen gikk i gjennom hva du som arbeidsgiver må sørge for at arbeiderne i så fall trenger av dokumentasjon. 

-Da snakker vi jo om at en bonde som trenger 20 arbeidere kanskje kan få inn 2-3 som defineres som nøkkelpersoner, understreket Müller.

NAV var også invitert med på møtet og fortalte om hva de kunne tilby av arbeidskraft. Magnar Blix Hansen, seniorrådgiver og markedskontakt i NAV i Vestfold og Telemark, (bildet over) innrømmet at det med stor sannsynlighet er umulig for NAV å erstatte det store arbeidskraftbehovet i grøntnæringa. Han kunne derimot presentere hvordan de skal kunne sørge for et supplement til bønder som trenger arbeidere. En av tingene det jobbes målbevisst med i år er å realitetsorientere arbeidsledige på hva det vil si å jobbe i landbruket. Blix Hansen er i disse dager rundt hos grøntprodusenter i Vestfold hvor det filmes og forklares hva slags arbeid som er aktuelt og hva det innebærer. Disse filmene skal brukes på webinar for arbeidsledige som kan tenke seg å jobbe i landbruket. Tilbakemeldingene fra de 40 produsentene som deltok i møtet var at dette er bra. En del erfarte nemlig i fjor at norske arbeidere nok ikke var forberedt på hvor fysisk krevende en del av arbeidet i landbruket kan være.

I det siste nummeret av Bondebladet kan du lese mer om samarbeidet mellom NAV og Vestfold Bondelag i intervju med org.sjef Elin Røed.

Deltakerne ga ærlige tilbakemeldinger på hvor vanskelig det er å tørre å satse på arbeidskrevende produksjoner i år. For en grøntprodusent som trenger 20 arbeidere vil slite like mye selv om han får inn 2-3 utenlandske arbeidere som defineres som nøkkelpersoner, supplert med noen arbeidere fra NAV… I et slikt regnestykke er jo de 15 arbeiderne han i så fall mangler like virksomhetskritiske som de nøkkelpersonene han har fått inn i landet.

Thorleif Müller kunne love at Bondelaget vil jobbe hardt videre også med arbeidskraftsituasjonen. Så får vi bare håpe at koronasituasjonen bedrer seg slik at det blir lettere å få inn nødvendig utenlandsk arbeidskraft framover.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag