Nærmere en bransjeavtale om matsvinn


07.07.16.  Samarbeid i verdikjeden for mat og med myndighetene er avgjørende for å redusere matsvinnet i Norge. I mai 2015 ble det undertegnet en intensjonsavtale om matsvinn mellom myndigheter og bransjeforeninger fra hele verdikjeden, som skal resultere i en mer forpliktende bransjeavtale i løpet av 2016.
Denne skal inneholde en felles definisjon på matsvinn, som nå er på plass, og reduksjonsmål, indikatorer og effektive tiltak for å nå målene som settes.  Matbransjen og myndighetene er et skritt nærmere en bransjeavtale om redusert matsvinn når det nå er oppnådd enighet om en felles definisjon på hva matsvinn er.  Les
mer hos NHO Mat og Drikke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag