Næringsutvikling – Hjelp og samtalepartnere lokalt


06.12.03. Med litt innsats er det hjelp å få hos mange:
              – Regnskapskontorer
              – Landbruksrådgivning
              – Fylkesmann
              – Kommunenes næringsavdeling
              – Varemottakere
              – Fagskoler
              – Bønder som har drifta du er interessert i 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag