Næringskomiteens innstilling til endringer i konsesjonsloven


08.06.17 I går ble det klart at Stortingets flertall går imot flere av forslagene til endringene i konsesjonsloven. -Vi er spesielt glad for at forslaget om konsesjonsfritt salg til naboeiendom blir stoppet, sier leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller. -Intensjonen om å gjøre det enkelt å selge jord til nabobonden var nok god, men dette forslaget ville åpnet for at eiere av store eiendommer og selskap kunne kjøpt opp mange gårder i
sin nærhet. Flere endringer ser likevel ut til å få flertall. Dette er en uthuling av konsesjonsloven forkledd som modernisering skriver Norges Bondelag.

Les mer hos Norges Bondelag



ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag