Nå er det tid for årsmøter i de lokale bondelaga – rapport fra Botne og Hillestad


19.10.19. Denne uka startet perioden med årsmøter i de 18 lokale bondelaga i Vestfold.  Først ut var Botne og Hillestad som hadde årsmøte torsdag kveld. Årsmøtene er en viktig arena for medlemsdemokratiet, så møt opp og si din mening. Årsmøtene er også en hyggelig sosial møteplass for medlemmene. Les mer om lokale årsmøter og årsmøtet i
Botne og Hillestad. 


Alle våre 18 lokallag har innkalt til årsmøter. Alle medlemmer skal ha fått eller vil få tilsendt invitasjon til møtene som også er lagt ut på aktivitetskalenderen. Første lag ut var Botne og Hillestad Bondelag som arrangerte sitt årsmøte torsdag denne uka.


Aktiviteten i lokallaget
På de lokale årsmøtene skal det vedtas en arbeidsplan for det kommende arbeidsåret. Det er en god anledning til å diskutere hva slags aktiviteter og hvor mye aktiviteter lokallaget skal ha. Det er viktig for Norges Bondelag å ha lokallag som fungerer. Det kan være stor forskjell på hva som er passe aktivitetsnivå for lokallaget, men det viktigste er å ha et velfungerende styre, gjennomføre
noe aktivitet for medlemmene og ha god kontakt med fylkeslaget.

 Botne og Hillestad Årsmøte 2019 Nestleder Camilla Røed ledet møtet

Botne og Hillestad kan vise til stor aktivitet i året som har gått og nestleder Camilla Røed, som ledet årsmøtet, hadde heller ikke noe problem med å få godkjent en ambisiøs arbeidsplan for neste år.


Årsmøtet er også sosialt fellesskap
Det er verdifullt å ta seg tid tid å møte venner og kollegaer til sosialt fellesskap. Årsmøtene i lokallaga er en møteplass for medlemmene og det er som oftest god tid til mat og prat. Botne og Hillestad Årsmøte 2019 Godt oppmøte

 Det var også rom for litt skravling rundt bordet i Botne og Hillestad!

 

Besøk fra fylkesstyret
Alle lokale årsmøter får besøk fra en representant fra fylkeslaget eller fylkeskontoret. Fylkesstyret brukte god tid i forrige styremøte på å bli oppdatert på viktige saker fra Norges Bondelag.  

 

Botne og Hillestad Årsmøte 2019 Fylkesleder Thorleif Müller var på besøk

I år fikk Botne og Hillestad Bondelag besøk av fylkesleder Thorleif Müller. Han kunne blant annet orientere om helt fersk info om avtale mellom Staten og Norges Bondelag om nedskalering av melkeproduksjon.

 

Botne og Hillestad Årsmøte 2019 Christel Haugerud mottok blomst

Ellers er det viktig å sette pris på de lokale tillitsvalgte. Her får Christel Haugerud en blomst av Camilla Røed for god innsats gjennom mange år i styret. Hun takket i år nei til gjenvalg.

 

Botne og Hillestad Årsmøte 2019 Nytt styre

Det ble gjenvalg på hele styret, med unntak av at Anne Buan Rustad ble valgt inn i stedet for Christel Haugerud. Jan Egil Sølvernes var forhindret fra å delta, men fortsetter som leder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag