Nå er det min tur!/Unge Bønder-samling på Nortura


Tema: 

Mat- og landbruksrelaterte

arbeidsplasser i Vestfold –

hva slags kompetanse trenger vi?

 

Tirsdag 29. november kl 18.00-21.30 på Nortura i Tønsberg

 

Program

Kl 18.00   Bedriftsbesøk hos Nortura

                 Orientering
om Nortura Tønsberg v/ fabrikksjef Therese Ryan

Kl 19.00   «Pølsefest» i kantina

                 Nortura
spanderer!

Kl 19.30   Hva slags jobber finnes i matindustrien og hva er kompetansebehovet

                 v/
fabrikksjef Therese Ryan og fagansvarlige på Nortura

                    

                     Vestfold
tester ut lærling/fagbrevutdanning for gartner og agronom

                 – Opplæringskontorets og skolenes erfaringer med forsøket v/
daglig leder Runar Wold, Vestfold Landbrukstjenester

                     – Bilder fra agronomlærlingens og -lærebedriftens hverdag v/
Tor Fredrik Bjune og Paul Christen Eikeberg

                     Film
fra gartnerlærlingens og – lærebedriftens hverdag
v/ Møyfrid Hem, Gjennestad Drift

          

                     Hva
slags jobber finnes i vestfoldlandbruket for øvrig og hva er kompetansebehov og
utdanningsmulighetene?

                  v/ Anne-Helene
Sommerstad Bruserud, VBU og Amund Kind, Vestfold Bondelag

 

Kl 21.30   AvslutningPåmelding innen
torsdag 24. november elektronisk her
 eller 33 36 32 00

 

Neste «Nå er det min tur/Unge Bønder-samling blir på Landbrukshelga 28.-29. januar 2017!ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag