Mye hønsehirse i år!


21.06.18 NLR Viken melder om at hønsehirsa har spirt godt i år og at vi nå finner den på mange steder. I de fleste kulturene er det mulig å gjøre en kjemisk bekjemping, i havre er det ikke mulig. Har en kun få planter er luking et alternativ, men den som har fått hønsehirse har sjelden få planter. For å unngå at den blir et stort problem på gården må man følge nøye med og sette inn tiltak
tidlig slik at den ikke tar overhånd.

Se nettsak om hønsehirse hos NLR Viken for gode rådALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag