Müllers første Leders tale i Vestfold Bondelag


16.03.16. Thorleif Müller har kommet seg godt i gjennom sitt første år som fylkesleder. Under Vestfold Bondelags årsmøte i formiddag benyttet han anledningen under Leders tale til å rose organisasjonen. Han innrømmet at læringskurven har vært bratt, men at et godt styre, flinke lokallag og et meget veldrevet fylkeskontor gjør det til en spennende oppgave å være fylkesleder.


Thorleif Müller holder leders tale

Thoreif Müller innrømmet i talen at det har vært en bratt læringskurver. -Det er en million forkortelser i alle mulige sammenhenger. Et slags stammespråk som må læres, før en kan delta aktivt i alle diskusjoner. Bondelagets høye aktivitet gjør at vi kommer i kontakt med mange forskjellige mennesker. Disse skal helst plasseres rett, og ikke forveksles for mye!

 

Han takket et godt styre, flinke lokallag og et meget veldrevet fylkeskontor.

 

Med flere eksempler roste Thorleif Müller Norges Bondelag som er effektiv og veldrevet organisasjon. I omtalen av Jordbruksoppgjører 2015 sa han: – Det var imponerende å få se hvordan Bondelaget arbeider. Informasjon gikk hurtig både den ene og den andre veien. Telefonmøter med Norges Bondelag både i tillitsmannsapparatet og kontorene sikrer god informasjonsflyt og meningsutvekslinger. Medlemsdemokratiet fungerer!

 

Også fylkets 18 lokallag fikk hederlig omtale for sitt engasjement. Mange har kontakt med lokale politikere og hele 12 lag har gitt skriftlig innspill til årets jordbruksoppgjør.

 

Et hovedbudskapet til egne medlemmer var en oppfordring til samhold, også på markedssida. – Alt er ikke solskinn og halleluja i landbruket. Jeg mener vi gir fra oss alt for store inntekter ved overproduksjon, og på manglende samarbeid produsentene imellom. Når vi ser tragedien som utspiller seg innenfor kyllingproduksjonen, så ser vi hva som skjer hvis produsentene overlates til seg selv.

 

Thorleif Müller og årsmøtet 2016

Müller fortalte om hvordan bønder som produserer grønnsaker, frukt og bær har samarbeidet for å oppnå makt i verdikjeden for mat. For andre varer har vi fungerende samvirker med ansvar for markedsregulering, noe Müller mente vi må ta vare på. Han avsluttet temaet slik: -Dette var mye om marked, men det er så viktig. Kjedene har en enorm makt over sine leverandører. Denne makten utnyttes. Selvsagt gjør den det. Vertikal integrering, tyning
på pris, strategisk prising av egne merkevarer, kopiering/plagiering, krav om joint marketing osv. Alt dette roper på et en lov om god handelsskikk.

 

Det rikspolitiske bilde ble ikke fullt så uforutsigbart som Müller fryktet. -Mye av æren for det ligger selvsagt i evnen Venstre og KrF har hatt til å nulle ut mange av regjeringens forslag til endringer.

 

Fylkespolitikerne i Vestfold har vist stort engasjement for landbruk og matindustri. Uansett parti ser de for eksempel at importvernet er viktig for vestfoldbonden.

 

Landbruket er en viktig del av “det grønne skiftet” som ble fjorårets moteord. -Vestfold som er spesielt store på korn og grønt, ligger godt an i løypa. “Rett i munnen mat” er klimasmart, effektiv og bærekraftig matproduksjon.

 

Müller trakk fram samarbeidet mellom landbruket, kommuner og næringsliv for å få til “Den magiske fabrikken” som produserer biogass av husdyrgjødsel. Han nevnte også flere spennende klimasmarte prosjekter. – I tillegg til å bidra til nye måter å utnytte biomasse på, må landbruket innse at også vi må bidra til å redusere utslipp av klimagasser. Helst uten at det fører til mindre matproduksjon! Grøfting er et slikt
klimavennlig tiltak.

 

Det kommende jordbruksoppgjøret vil være et viktig tema på hele årsmøtet i Vestfold Bondelag. Thorleif Müller avrundet med å poengtere hva som blir de viktigst sakene i årets jordbruksoppgjør for oss i Vestfold:

  • Bedre økonomi i kornproduksjonen
  • Innføring av fondsordning
  • Bedre tilskudd til drenering

Årsmøte 2016 Leders tale til utskrift


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag