Mulighetsstudie av urbant landbruk


Publisert: 10.08.2022

Losetra i Oslo

Statsforvalteren er i gang med å utarbeide en mulighetsstudie av urbant landbruk i by- og stedsutvikling. Målet er å styrke satsingen på urbant landbruk, og bidra til politiske og økonomiske prioriteringer. Oppdraget eies av Vestfold og Telemark fylkeskommune, og gjennomføres i tett samarbeid med Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, som også har prosjektledelsen for arbeidet.

På morgensendingen til NRK Vestfold og Telemark var det i dag et fint innslag om urbant landbruk. Seniorrådgiver hos Statsforvalteren, Kari Mette Holm sier i intervjuet at det nå er veldig viktig å lære seg å dyrke mat og at vi har for få gartnere og agronomer.

Arbeidet som Statsforvalteren nå gjør omfatter kartlegging av eksisterende tiltak, vurdering av aktuelle områder, peke på muligheter og utarbeide mulighetsstudier for utvikling av urbane landbruksprosjekt i hele fylket. Det skal også etableres et faglig nettverk som resultat av arbeidet.

Initiativ til urbant landbruk skjer både i privat og offentlig regi. I kommunens administrasjon kan det være aktuelt med involverte ved planlegging, oppstart og drift fra ulike etater. Laurie Vestøl i Urban Space Lab er ansatt som ekstern konsulent, og vil presentere mulighetene i det urbane landbruket i Vestfold og Telemark innen utgangen av 2022.

Med urbant landbruk menes:

  • skolehager
  • andelslandbruk
  • markedshager
  • takhager
  • parsellhager
  • nabolagshager
  • rekreasjons- og terapihager med mer.

Aktivitetene kombinerer ofte flere formål som undervisning, hobby, næringsutvikling og entreprenørskap, sosiale møteplasser, folkehelse, integrering, matkultur, naturmangfold, samt vern av matjord og grøntområder.

Les mer om urbant landbruk på Statsforvalteren i Vestfold og Telemark sine nettsider. 

Svedjerug midt i byen.
Svedjerug midt i byen.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag