MRSA-testing av folk – viktig info fra Mattilsynet


14.07.15. Undersøkelser har vist at smitte fra folk til svin er den største risikofaktoren for at MRSA etablerer seg i norske svinebesetninger.  Testing av personer som skal i kontakt med svin er derfor viktig for å hindre at MRSA etablerer seg.  Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har laget et informasjonsskriv for å unngå at personer som skal teste seg blir avvist av legekontoret.  Det anbefales at infoskrivet tas med ifm med legebesøk,
eller at man viser til skrivet ifm bestilling av time for MRSA-testing.  Les mer hos Nortura.   


Fra og med 3. juli settes

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag