MRSA-kartlegging gjenopptas


22.03.14 Mattilsynet starter opp igjen kartleggingen av dyreassosiert MRSA, eller LA-MRSA, i norske svinebesetninger. Husdyrnæringa  forutsetter at myndighetene opprettholder ambisjonen om å holde LA-MRSA på et lavest mulig nivå både på kort og lang sikt og legger opp bekjempelse og forvaltning i samsvar med dette. Svinenæringa er fortsatt opptatt av at praktiske, forvaltningsmessige og økonomiske forhold rundt eventuelle positive besetninger
blir avklart så snart som mulig.

Les mer på hos MattilsynetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag