Møtte vestfoldbenken på Stortinget


22.01.18 Landbruket er ei politisk næring, og det meste av landbrukspolitikken er nasjonal. Vestfold Bondelag er derfor opptatt av å ha god kontakt med våre Stortingsrepresentanter, slik at disse kjenner godt til sysselsetting og verdiskaping i landbruket og matindustrien. Torsdag fikk Vestfold Bondelag møte Vestfolds representanter på Stortinget. -Med ny regjerning og ny regjeringserklæring hadde vi mye å snakke om, sier leder i Vestfold Bondelag,
Thorleif Müller. -Slikt sett var vi ekstra heldige med tidspunktet for et møte som var avtalt allerede i høst.


Stortinget 180118 Representantene

Fra Stortinget møtte Morten Stordalen (FrP), Carl-Erik Grimstad (V), Lene Westgaard-Halle (H), Erlend Larsen (H) og Dag Terje Andersen (Ap). Kårstein Eidem Løvaas (H) måtte melde forfall pga sykdom og Maria Aasen-Svendsrud (Ap) pga møtekollisjon.

 

God kontakt med Vestfold-benken 

Fra Vestfold Bondelag møtte Thorleif Müller (fylkesleder), Harald Lie (nestleder) og Elin Røed (org sjef). Thorleif innledet med å takke for sist. Da var det valgkamp og lansering av ny verdiskapingsrapport for landbruket i Vestfold. Vi merker at vestfoldbenken har oppfattet hvor mye mat som produseres i Vestfold og hvor mange arbeidsplasser dette gir i næringsmiddelindustrien. Dette er et godt utgangspunkt for en dialog om landbrukspolitikk.

Se gjensyn med valgkamparrangementet i Vestfold

Les mer om Verdiskapingsrapporten

 

Jeløyaplattformen 

En helt fersk regjeringserklæring ble et godt utgangspunkt for dialogen. Vestfold Bondelag trakk fram noen positive punkt, men generelt er plattformen lite offensiv når landbruket omtales. Vestfold Bondelag er også skuffet over at regjeringen foreslår omkamper på saker som har blitt nedstemt i forrige periode. I dette møtet tok Vestfold Bondelag opp utvalgte punkt:

  • Konsesjonsloven – avviser sammeheng mellom konsesjonslov og leiejordproblematikk
  • Internasjonale avtaler – importvernet er avgjørende for Norges største fastlandsindustri – næringsmiddelindustrien
  • Klima og miljø – hvordan kutte utslipp uten å kutte i matproduksjonen
  • Årets jordbruksforhandlinger

Regionreformen 

På slutten av møtet hadde Vestfold Bondelag noen spørsmål om regionreformen og konsekvenser for vestfolsbenken på Stortinget. Det er tidligst i valget 2025 at det eventuelt skal velges felles Stortingsrepresentanter fra Vestfold og Telemark. Det vil gradvis bli økt samarbeid, og Vestfold Bondelag skal sørge for god kontakt med våre folkevalgte også i denne prosessen.

Stortinget 180118 VB og repr

Harald Lie og Thorleif Müller i dialog med våre Stortingsrepresentanter.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag