Møteserie om lønnsomme klimatiltak


Publisert: 27.12.2023

Hvordan kan vi redusere klimagassutslipp og samtidig få en økonomisk gevinst?

NLR og Klimasmart Bonde Vestfold og Klimasmart Bonde Telemark inviterer til møter om klimatiltak i grovfôr- og kornproduksjon.

Onsdag 3. januar 

Klimatiltak og klimakalkulator i grovfòrproduksjon.  Møterom Nord, Gjennestad Videregående skole kl 19.00-21.30

Magnus Haugland og Kari Tjentland fra NLR informerer om klimatiltak innen grovfòrproduksjon.

Silje Eckdahl, prosjektleder i Klimasmart Bonde i Vestfold, informerer om klimakalkulatoren og klimaplanen.

Torsdag 4. januar

Klimatiltak og klimakalkulator i grovfòrproduksjon.  Morgedal Hotell.  kl 19.00-21.30

Magnus Haugland fra NLR informerer om klimatiltak innen grovfòrproduksjon.

Eivind Vrålstad, prosjektleder i Klimasmart Bonde i Telemark, informerer om klimakalkulatoren og klimaplanen.

Tirsdag 9. januar

Klimatiltak og klimakalkulator i kornproduksjon.  Landbrukets hus, Gvarv.  kl 19.00-21.30

Svein Ivar Ånestad fra NLR informerer om klimatiltak innen kornproduksjon.

Eivind Vrålstad, prosjektleder i Klimasmart Bonde i Telemark, informerer om klimakalkulatoren og klimaplanen.

Torsdag 11. januar

Klimatiltak og klimakalkulator i kornproduksjon. Møterom Nord, Gjennestad Videregående skole kl 19.00-21.30

Svein Ivar Ånestad og Ingvild Evju fra NLR informerer om klimatiltak innen kornproduksjon.

Silje Eckdahl, prosjektleder i Klimasmart Bonde i Vestfold, informerer om klimakalkulatoren og klimaplanen.

 

Alle interesserte er velkommen, servering av kaffe og kaker.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag