Møtes for siste gang som et felles lag


Publisert: 18.11.2022

Egil Hoen og Aslak Snarteland foran den flotte gjengen med tillitsvalgte fra Vestfold og Telemark Bondelag

I dag og i morgen møtes tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag, samt gjester på Park hotell Sandefjord. Fredag er det ledermøtet, lørdag er det ekstraordinært årsmøte. Et lag blir til to lag – igjen.

Stemningen er god og engasjementet er på topp på siste ledermøte for tillitsvalgte i Vestfold og Telemark Bondelag. At fylkeslaga skal deles til Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag har vært kjent lenge og omstillingen har langt på vei skjedd. Det er ikke til hinder for gode samtaler på tvers. Ledermøte er en viktig arena for å bli kjent, lære av hverandre og ventilere ut.

Aslak Snarteland, åpnet møtet med leders tale. Han påpekte at VTB ikke blir eldre enn 1,5 år og at det er en rar følelse å stå her i dag og tenke på at i morgen er kapittelet over. – Det har vært utrolig mange flotte opplevelser, jeg har vært på mange lokallagsmøter og representert VTB i mange sammenhenger. Vi har lært mye av å være et sammenslått lag, og fått større forståelse for hverandre. Det skal vi ta med oss videre.

Vi har bestemt oss for å skille lag før fylket skal deles, det gjør vi helt bevisst, da kan vi konsentrere oss om våre egne fylker i arbeidet framover.

Snarteland var innom den ekstremt våte høsten, jordbruksoppgjør, kommunikasjon på sosiale medier, dyrsku’n med mer før han avsluttet med å mane til litt optimisme. – Vi har verdens viktigste jobb, vi har en regjering som vil oss vel og som setter matproduksjon høyt, men alt tas i ikke over natta. Han oppfordret de tillitsvalgte til å benytte muligheten disse to dagene til å bringe til torgs tanker, forslag og spørsmål.

Egil Hoen, 1. nestleder i Norges Bondelag, var nestemann ut. Han viet en stor del av sitt innlegg til å ta forsamlingen gjennom tiden før, under og etter jordbruksoppgjøret. Den soleklare beskjeden som har blitt gjentatt mang en gang er: Økt inntekt er jobb nr 1.

Neste på lista var Statsforvalteren. Olav Sandlund og Ingunn Sømme ga oss siste nytt om blant annet RMP og revidering av forskriften som sendes på høring i disse dager.

Neste innlegg satte psykisk helse på agendaen. Trude Flatland er HMS-rådgiver i NLR Østafjells, hun holdt et viktig innlegg om et tema som er svært aktuelt for mange bønder, spesielt i den tida vi er i nå. – ta sjansen, fortell til noen hvordan du har det, eller vær den personen som spør hvordan en du ser sliter har det, sa hun.

Dagen ble avsluttet med gruppearbeid etter en innledning fra kommunikasjonsrådgiver i Norges Bondelag, Guro Bjørnstad Heimly. Tema var da – kommunikasjon. Fotografen var en runde innom gruppene, og etter stemningen å dømme, er gruppearbeid gøy, lærerikt og sosialt!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag