Møter med Stortingsrepresentantene denne uka


Publisert: 19.01.2022

Dialogmøter med begge fylkesbenkene

Mandag og tirsdag hadde Vestfold og Telemark Bondelag møter med Vestfoldbenken og Telemarksbenken på Stortinget. På grunn av smittesituasjonen ble møtene avholdt digitalt. Bondelaget møtte alle representantene i valgkampen og fikk god kontakt da. Dermed blir et digitalt møte effektivt og nyttig. Fra Bondelaget stilte:

  • Aslak Snarteland, fylkesleder
  • Silje Eckdahl, nestleder
  • Hans Jørgen Olsen Røren, leder kornutvalget
  • Hans Kristian Berge, leder grøntutvalget
  • Elin Røed, organisasjonssjef

En alvorlig situasjon

Tema var den alvorlige økonomiske situasjonen i landbruket. Politikerne ble minnet om #Inntektsløftet som var tema i valgkampen. Landbruket er ei næring som har hatt lav inntekt gjennom mange år, derfor er et inntektsløft nødvendig. Nå løper kostnadene løpsk, noe som også skyldes global uro, høye internasjonale energipriser og råvareknapphet. Landbruket trenger både en akutt løsning på strømkostnader og en godt jordbruksoppgjør til våren.

Det var stort engasjement fra Vestfoldbenken. Maria Aasen-Svensrud, Truls Vasvik, Lene Westgaard-Halle, Erlend Larsen, Kathrine Kleveland og Grete Wold møtte Bondelaget på Teams

Konkrete eksempler fra eget fylke

Politikerne satte pris på å få historier fra enkeltbønder fra eget fylke. Hans Jørgen Olsen Røren fra kornutvalget la vekt på gjødselkostnader og bekymring for at vi vil produsere mye mindre matkorn framover. -Gjødsla jeg kjøpte i 2021 kosta meg ca 400 000 kroner, sa Olsen Røren. – Skulle jeg kjøpt den samme nå måtte jeg ut med over 900 000! Dette aleine gjør det ikke lønnsomt å produsere matkorn.

Hans Kristian Berge produserer salat i veksthus. På mandagens møte ba han inderlig om en løsning på strømkostnader, og på tirsdagens møte kunne han takke politikerne for at det er kommet en strømløsning for landbruket. -Strømmen er fortsatt dyr, sa Berge, – men nå skal jeg overleve.

Gjorde inntrykk

– Det gjør inntrykk å høre historiene deres, sa flere av politikerne. De viste stor interesse for situasjonen og for mulige løsninger på kort og lang sikt. Det var en god og konstruktiv dialog der politikerne var opptatt av løsninger og ikke skyldte på hverandre.

Skjermdropp ble glemt på tirsdagens møte. Dette er fra valgkampen. Fra Telemarksbenken møtte Terje Aasland, Åslaug Sem-Jacobsen, Mahmoud Farahmand, Bård Hoksrud og Tobias Drevland Lund

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag