Møte på Stortinget med Høyres representanter fra Vestfold


04.03.14 Forrige uke møtte Vestfold Bondelag stortingsrepresentantene Svein Flåtten og Kårstein Løvaas til et møte på Stortinget. – Sist vi møttes var i en litt opphetet debatt i radioen, sa Hand Edvard Torp til Svein Flåtten. – Vi er glad for muligheten til å kunne snakke om vestfoldlandbruket og landbrukspolitikken i litt roligere former.


Høyre Stortinget 270214

Svein Flåtten, Kårstein Eidem Løvaas møtte fylkeleder Hans Edvard Torp og nestleder Harald Lie. Org sjef Elin Røed var også med på møtet.

 

Landbruket i Vestfold 

Begge Høyres stortingsrepresentanter fra Vestfold har møtt Bondelaget tidligere og er godt kjent med hva landbruket i fylket vårt produserer. Denne gangen ble det lagt vekt på sysselsetting og omsetning i matindustrien. Bondelaget viste fram den nye brosjyra om landbruket i Vestfold som viser eksempler på innovasjoner og bruk av ny teknologi. Flåtten og Løvaas viste stor interesse for utviklingen
i landbruket og synes det er interessant at også mindre bruk kan ta i bruk teknologi som for eksempel melkerobot.

 

Mulighet for fondsordning i landbruket 

Svein Flåtten er nå i finanskomiteen og har tidligere vist stor forståelse for landbrukets ønske om en fondsordning. Dette bli igjen diskutert. Bøndene blir mer og mer spesialiserte og er avhengig av inntektene fra ett eller noen få produkter. Dette er effektivt, men gjør også bonden sårbar for årlige variasjoner i avling og inntekt. Ved å kunne sette av overskudd på fond, gis det mulighet for å spare
til framtidige investeringer eller til å utjevne inntekt over år.

 

Høyre Stortinget 270114 2

Flåtten og Løvaas lytter til forventninger om årets jordbruksoppgjør

 

Forventninger 

Hans Edvard Torp gjorde det klart at Bondelaget har store forventninger til jordbruksoppgjøret også i år. Regjeringen og en samlet næringskomite har positive mål om økt produksjon av mat i Norge. Lønnsomhet i produksjonen er nøkkelen til dette. Økonomien i kornproduksjonen ble diskutert spesielt.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag