Møte om tørken for lokale Bondelag


08.08.18 Mandag kveld samlet Vestfold Bondelag lokallagslederne til møte om tørken. Fylkesleder Thorleif Müller informerte om avlingsprognoser og hvilke tiltak Norges Bondelag jobber med. Lokallagslederne kom med oppdatering, innspill og meninger fra eget lokallag. Det var fokus på økonomi, samhold og hvordan vi kan ta vare på oss selv og hverandre i en pressa situasjon som vi nå vet vil vare lenge. 


Krisen er et faktum 

– Ingen nøler lenger med å kalle det krise i landbruket, innledet nestleder Silje Eckdahl. Det blir svært dårlige avlinger og regn nå vil ikke redde situasjonen. Prognosene nå viser at vi i Vestfold kan ende på 50 prosent avling på korn og 40 prosent på grovfôr. For grønnsaker er foreløpig prognose 75 prosent avling, men dette er for tidlig å si. I tillegg er det ulik grad av kvalitetsforringelse, er grønnsaker blitt ferdig til
«feil» tidspunkt i forhold til leveringsavtaler, noe som gir markedsmessige utfordringer

 

2018 Møte om tørke Silje ledet møtet

Nestleder Silje Eckdahl ledet møte der lederne for 13 av våre 18 lokallag møtte opp

 

Ønsker mer fakta i media 

Mange var opptatt av hvordan bøndenes situasjon blir oppfattet av storsamfunnet. Det har vært mye støtte og sympati, men det etterlates også et inntrykk av at bonden får erstatning uansett. De ønsket å få fram mer fakta om ordningene. – Folk forstår ikke at bonden taper mye mer enn det vi får erstatta, uttalte flere av de frammøtte. På samme måte blir mange provosert når det virker som at litt regn nå kan
redde hele situasjonen.

 

Bondelaget ber om krisepakke 

Fylkesleder Thorleif Müller informerte om hvilke tiltak som er gjennomført, og hva som er til utredning. -Det er god og hyppig kontakt mellom faglaga og departementet, sa Müller, – vi håper på gjennomslag for tiltak som kan avhjelpe økonomien noe. Vi er spesielt bekymra for unge og nyetablerte bønder som ikke har samme grunnlag for å tåle et slikt økonomisk tap.

 

Les om krav om krisepakke hos Norges Bondelag

 

Stort behov for erfaringsutveksling 

Praten i møtet gikk livlig. Det var tydelig stort behov for å dele praktiske erfaringer. Her er noen av temaene som ble berørt:

  • Det er mindre halm enn vi har trodd, mange må sikre seg mer
  • Den som trenger halmen må inngå forpliktende avtaler
  • Har du halm; ring en som har dyr, så blir du nok kvitt den!
  • Det var gode erfaringer med bruk av flis til talle, spesielt hvis det ble blandet med halm
  • Redd for at enkelte er for optimistiske med tanke på 3. slåtten og derfor vil slite etter hvert
  • Vi er heldige som har en avlingsskadeordning, selv om egenandelen er tøff
  • Mange gode tips angående halm, tørking, pressing, behandling
  • Bekymring for såkornsituasjonen

2018 Møte om tørke Innspill og dialog rundt bordet

Lokallagslederne hadde mange meninger og innspill

 

Noen å snakke med 

Flere lokallag har allerede hatt sosiale arrangement i sommer. De melder om godt oppmøte og at bønder setter pris på å møtes for å prate om situasjonen. Dette er viktig nå, og vil være enda viktigere til vinteren når effektene av dårlige avlinger merkes på produksjonen om lommeboka.

2018 Møte om tørke Elin om det å snakke sammen når noen møter veggen

Org sjef Elin Røed hadde et innlegg om psykisk helse. Alle kan “møte veggen” dersom belastningene er store over tid. Hun viste til godtbondevett sine “5 råd for god bondehelse”.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag