Møte om økologisk korndyrking


NLR Viken inviterer til møte om økologisk korndyrking.

Det satses på økologisk produksjon, og særlig økologisk
korndyrking. Til å fortelle om tanker og erfaringer rundt økologisk korndyrking
har vi invitert Kristian Narum fra Stange på Hedmarken. Han har drevet
økologisk siden år 2000 og har de to siste årene vunnet øko-kornkampen. På
Stange driver han mer ensidig med korn og har konvensjonell avlsbesetning med
landsvin. Fra Vestfold har vi invitert Bjørnar Langklepp, som driver økologisk
med korn, gras, frø og kjøttfe, og har et velfungerende nabosamarbeid. Wenche
Myhre Dahle fra Felleskjøpet kommer og forteller om Øko-korn fondet, om
mulighetene for å tegne øko-avtale og vilkår rundt avtalen.


Møte blir avholdt på Gjennestad i møterom Nord. Det vil bli
servert kaffe og noe å bite i.

Målgruppe: Økologiske og konvensjonelle dyrkere – åpent møte
for alle interesserte


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag