Møte om hønsehirse 22.09.


17.09.16. Vestfold Frøavlerlag, Ramnes Bondelag og Våle Bondelag tar grep om hønsehirseproblematikken og inviterer til møte på Stange Gjestegård torsdag 22. september kl. 18.00. Flere fagpersoner er invitert til å bidra med sin kunnskap om hvordan vi kan unngå fortsatt spredning av dette farlige ugraset. Der det er hønsehirse på på kornarealene må en regne med et betydelig antall timer med luking eller en ekstra kostnad
på 30 – 70 kr/daa, hvert år i all framtid! Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag