Møte om grunneierrettigheter i Tjølling Bondelag.


30.03.16. Det gode oppmøtet på medlemsmøtet i Tjølling Bondelag rett før påske, tydet på at temaet “Grunneierrettigheter – hva gjør du når noen vil grave på din eiendom” fenget bredt. Hovedinnleder var Amund Kind fra Vestfold Bondelag.  Forsamlingen viste stort engasjement i paneldebatten, og hadde gode spørsmål og poeng som ble delt og diskutert.


Tjølling 170316. Velkommen ved Karine

Leder i Tjølling Bondelag, Karine Huseby, kunne ønske over 30 deltakere velkommen til møtet med tema: “Grunneierrettigheter – hva gjør du når noen vil grave på din eiendom?”

 

Tjølling 170316. Amund nærbilde.

Rådgiver Amund Kind i Vestfold Bondelag var kveldens hovedinnleder, og han fikk godt selskap av bl.a. advokat Ståle Landmark og landbrukskontorets Einar Kolstad.  Marit Kaupang Aspaas bidro også med sin erfaring på spørsmål vedr. kulturminner og kyststi.

 

Tjølling 170316. Panelet.

Amund Kind, Ståle Landmark og Einar Kolstad dannet også panelet som svarte på mange gode spørsmål og innspill fra forsamlingen.

 

 

Møtet var godt besøkt med over 30 deltakere.

 

Tjølling 170316. Amund.

 

Tjølling 170316. Salen.

 

 

Styret i Tjølling Bondelag var fulltallig på dette møtet, som var praktisk tilrettelagt av styremedlem Ken Aarsten, nestleder Hans Kristian Berge og leder Karine Huseby stod for møteledelsen av bondelagsmøtet. Øvrige styremedlemmer er Frants Klaastad, Anders Østby og Anders B. Andersen (1.vara).  Styret ønsker å takke Regnskapslaget for at vi får holde på tradisjonen, med å legge “mars-møtet” i etterkant av deres årsmøte.
Tradisjonen tro står da årsmøtet for serveringen.

 

Redaksjonen takker Karine Huseby for tekst og bilder.

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag