Møte om forhandlingene – for alle medlemmer i Vestfold Bondelag


16.05.16 Etter inngått avtale vet vi det er mange medlemmer som er nysgjerrige på hva som egentlig skjedde under forhandlingene. Vi har tradisjon for å invitere til et møte om forhandlingene der medlemmer har mulighet til å komme med innspill og spørre om det de lurer på. I år blir også Buskerud Bondelag invitert med. Vestfold Bondelag vil invitere alle medlemmer på et møte om årets forhandlinger, torsdag 26.
mai kl 19.00 på Gjennestad, amfiet (inngang ved gymsalen på skolen)
. Nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, sitter i forhandlingsutvalget og vil dele sin opplevelse av årest forhandlinger. Vel møtt!

Se sak om tilsvarende møte i 2015

Regn på utslag av årets avtale på eget bruk

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag