Møte om biogjødsel på Melsom ikveld kl 17.00


11.03.14. Biogassprosjektet i Vestfold begynner å konkretiseres og det nystiftede selskapet Greve Biogass AS arrangerer fagmøte med tema lagring og spredning av biogjødsel på Melsom Videregående skole 11. mars kl 1700 til 2200.  


GREVE Biogass AS

Til fagmøtet kommer Åsmund Langeland fra Romerike Landbruksrådgivning og snakker om bruk av biogjødsel. Romerike Landbruksrådgivning i samarbeid med Oslo Kommune og Bioforsk, har i flere år gjennomført dyrkingsforsøk med biogjødsel på Hvam Videregående Skole i Akershus og andre steder. Dyrkingssesongen 2013 var det også et demonstrasjonsfelt med biogjødsel på Jarlsberg Hovedgård. Åsmund Langeland vil særlig
ta for seg gjødselvirkning og noe om spredeteknikk.

Spredetidspunkt og kjøreskader er også blant temaene vi har utfordret Langeland til å si noe om.

 

Møtet er åpent for alle, men de som har inngått avtale med Greve Biogass AS er spesielt invitert. Når biogassanlegget kommer i full produksjon, vil det være behov for langt fler avtaler om bruk av biogjødsel enn det som er inngått til nå.

 

Til fagmøtet har Greve Biogass AS invitert sentrale aktører i bransjen for lagerløsninger og spredeutstyr. Foretakene som har bekreftet at de kommer er Borgen Bygg AS, A-Consult  Agro AS, MPG Miljøprodukter AB, Hektner Maskin AS og Agromiljø AS. Disse 5 foretakene representerer de mest aktuelle lagringsmetodene og de to aktuelle slepeslangesystemene i markedet. Vi har ikke invitert leverandører av tankvogner til dette møtet. Tankvogner leveres av de tradisjonelle
maskinleverandørene som finnes i vårt nærområde og er vel kjent for de fleste.

 

Fagmøtet blir lagt opp slik at det vil være hovedvekt på kontakt med leverandørene. Vi åpner dørene allerede kl 1700 for de som har anledning til å komme tidlig og avslutter før kl 2200. Ca kl 1900 starter Åsmund sitt foredrag etterfulgt av Greve Biogass AS som presenterer status i biogassprosjektet og litt om planlagt framdrift.

 

Det blir en enkel bevertning underveis i møtet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag