Møte med Stortingsbenken


12.02.19 Fredag var det fint besøk på Grønt Fagsenter. Vestfoldbenken med “benkefører” Kårstein Eidem Løvaas (bildet) fra Høyre i spissen møtte Vestfold Bondelag til dialogmøte. -Det meste av landbrukspolitikken er nasjonal, sier fylkesleder Thorleif Müller, – derfor er vi opptatt av god kontakt med våre stortingspolitikere. Denne gangen var det ny regjeringsplattform og jordbrukets klimaforhandlinger som ble diskutert. 


Vestfoldbenken 080219 Alle

Det ble tid til både lunsj og møte. Fra Vestfold Bondelag stilte Silje Eckdahl, nestleder, Thorleif Müller, leder og Elin Røed, org sjef. Stortingsrepresentantene Dag Terje Andersen (Ap), Carl-Erik Grimstad (V), Kårstein Eidem Løvaas (H), Erlend Larsen (H) og Maria Aasen-Svendsrud (Ap). Lene Westgaard-Halle (H) og Morten Stordalen (FrP) var desverre forhindret.

 

Ny regjeringsplattform 

Vestfold Bondelag er godt fornøyd med at regjeringa understreker betydningen av bærebjelkene i landbrukspolitikken. Importvern og markedsbalanse betyr mye i et område der markedsinntektene er viktigst for bøndene. Konsesjonsgrenser og eiendomsregelverk skal få ligge i ro. -Vi kan senke skuldrene litt, sa Müller, -men vi savner ambisjoner og satsing på landbruket. Han viste til Arbeiderpartiets opptrappingsplan for landbruket som et eksempel. -En klimafondsordning
på gårdsnivå har vi også etterlyst i mange år, sa fylkeslederen. Stortingsrepresentantene var engasjert og det ble diskutert alt fra dyrevelferd til lov om god handelsskikk.

 

Klimaforhandlinger 

Jordbruket forhandler nå med regjeringa om en frivillig klimaavtale for jordbruket. 6. februar overleverte bondeorganisasjonene et forhandlingsdokument som grunnlag for videre prosess. I møtet med stortingsbenken tok Vestfold Bondelag opp både krav til rammer for en avtale og de mer enn 30 konkrete forslaga til klimaløsninger for jordbruket. Stortingsrepresentantene viste forståelse for behovet for ny kunnskap, og de var langt på vei enige
i at det kan bli vanskelig å få til en god avtale allerede 1. april, noe som er regjeringens ambisjon.

 

God tone 

Thorleif Müller var godt fornøyd med møtet. -Jeg opplever at hele vestfoldbenken kjenner landbruket og er opptatt av å ta vare på både råvareproduksjonen og matindustrien, sier han. -Landbruksnæringa er viktig i Vestfold og vi setter stor pris på at Vestfoldbenken setter av tid til å møte oss. God dialog, med gjensidig respekt for hverandres argumenter, er alltid positivt. Det gjør avstanden til politikerne mindre, og øker muligheten
for å få gjennomslag i vanskelige saker.

 

Vestfoldbenken 080219 Stortingsrepresentantene

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag