Møte med regnskapskontorene


22.08.14 I Vestfold har 15 regnskapskontorer samarbeidsavtale med Norges Bondelag. Disse kontorene har kontakt med avdelingen for Regnskaps- og Juridisk Service i Norges Bondelag og holder seg oppdatert på saker som omhandler landbruk. Torsdag møttes lederne i regnskapskontorene hos Vestfold Bondelag. Det sto erfaringsutveksling, innspill til Bondelaget og kurs i lokale lønnsforhandlinger på programmet.


Regnskap 210814 2

 

Org sjef Elin Røed setter pris på god kontakt med regnskapskontorene. -Våre medlemmer er deres kunder, sa Røed, og sammen kan vi fange opp signaler fra bøndene. På veggen vises forsiden på nettsiden til Grønt Fagsenter der medlemmene kan finne “Regnskapskontorer” under menyen til venstre for å komme til en oversikt over samarbeidene regnskapskontor.

Se oversikt over regnskapskontorene her

 

Regnskap 210814 3

 

Teknisk sett virker det som om årets årsoppgjør har gått greit. Det er et økende problem at selvangivelsene kommer seint, slik at det ofte blir både mai og juni før regnskapsførerne blir ferdige. Problemet med dette er at også bøndene er mindre motivert til å diskutere årsoppgjøret når det har blitt “gammelt nytt”. Det ble diskutert hvordan man kan fordele arbeidet bedre, og mulige måter å foreta
prøveavslutning/årssamtale tidligere.

 

Regnskap 210814 1

Regnskapsførerne setter tydelig pris på å utveklse erfaringer og kunnskap med hverandre. Mange av kontorene er små, men gjennom godt samarbeid og kursdeltagelse er de oppdatert og har god kvalitet på sine tjenester. Regnskapsføreren ønsker å være bondens viktigste rådgiver innen økonomi.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag