Møte med programkomitéen i Høyre


18.09.14 Vestfold Bondelag hadde onsdag møte med representanter for programkomiteen i Vestfold Høyre. De er nå igang med programarbeidet før fylkestingsvalget i 2015. Fra Høyre møtte Rune Hogsnes, Bjørn Hoelseth og Jon Olav Knotten.  De tok imot innspill fra nestleder Harald Lie og org sjef Elin Røed. Høyre er generelt opptatt av næringsutvikling og ga uttrykk for at landbruket og matindustrien er en vesentlig del av
næringslivet i fylket.


Høyre sept 2014 800

Møtet var på Grønt Fagsenter og på bildet ser dere Jon Olav Knotten, medlem i Høyres landbrukspolitiske utvalg (sentralt), Bjørn Hoelseth, medlem i Høyres programkomite, Harald Lie, nestleder Vestfold Bondelag, Elin Røed, org sjef Vestfold Bondelag og Rune Hogsnes, leder i programkomiteen.

 

Innspill til programarbeidet 

Vestfold Bondelag er en av organisasjonene programkomiteen i Vestfold Høyre hadde bestemt seg for å møte. Fylkeskommunen har ansvarsområder som er viktige for landbruket, og innspill fra næringa vil bli tatt med i det videre arbeidet. På møtet ble blant annet disse hovedtemaene diskutert:

  • Økt matproduksjon i Vestfold
  • Næringsutvikling for landbruk og matindustrien
  • Arealforvaltning
  • Utdanning og kompetanse
  • Klima og energi

Næringsmiddelindustrien i Vestfold, med 150 små og store bedrifter, 2600 arbeidsplasser og 13 mrd i årlig omsetning, er en vesentlig del av vårt næringsliv. Høyre og Bondelaget er enige om at det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom landbruket og matindustrien og at denne næringa gir store ringvirkninger i samfunnet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag