Møte med politikere i Færder


Publisert: 11.03.2020

Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag i arbeidsmøte med varaordfører og ordfører i Færder Kommune

En av de første oppgavene til nyvalgt ordfører Jon Sanness Andersen (Ap) var å tale på årsmøte til Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag. Sanness Andersen uttrykte nysgjerrighet og ønske om godt samarbeid med landbruket i Færder. Ordføreren inviterte seg selv og kollegaer fra den nye posisjonen til en landbruksdag for å lære mer. I november ble det gjennomført et seminar med representanter fra den nye posisjonen hvor Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag orienterte om landbruket i Færder og aktuelle temaer som er viktig både for landbruk og kommune. Det ble også besluttet å etablere et arbeidsutvalg med ordfører, varaordfører, opposjonsleder og representanter fra styret i landbrukslaget for å arbeide med aktuelle temaer.

Sist uke ble første møte i arbeidsutvalget gjennomført. Innspill til kommuneplan og strategisk næringsplan, jordvern, opprettholdelse av kornmottaket i kommunen, opplæring av barn og ungdom, Skjærgårdsmat, næringsutvikling og videreutvikling av samarbeidet mellom kommune og landbruk var sentrale områder. Det ble også enighet om å invitere politikere og administrasjonen til et landbruksseminar i august.

Takk til Åsmund Bjertnæs for tekst og bilde.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag