Møte med MDG om framtidas matproduksjon


14.10.19. -Vi må være ambisiøse, men også realistiske, sa generalsekretær Sigrid Hjørnegård da hun var på gårdsbesøk hos Harald Moskvil i Miljøpartiet De Grønne (MDG). Leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, deltok også. – Det er positivt at partiet vil øke produksjonen av grønt, korn og proteinvekster. Vi må bare passe på at markedet øker i samme takt som
produksjonen, ellers får vi en ødeleggende overproduksjon, sier Thorleif Müller. – Vi har mange felles mål, som økt norsk andel og styrket tollvern.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag