Møte med Mattilsynet for potet-, korn- og fruktprodusenter


Vårmøte med Mattilsynet 


Sted:

Amfiet på Gjennestad
Tid: 10. april kl 18.30-21.00

I 2019 skal Mattilsynet gjennomføre tilsyn med plantevernmidler hos potet-, korn- og frukt-produsenter i hele landet. Inspeksjonen vil sjekke autorisasjonsbevis, sprøyteutstyr, plantevernlager (låsing, merking, innhold, orden…) og se på journaler (sprøytejournal, integrert plantevern, reduksjon av avdrift mot vannforekomst). 

 

For at du skal være best mulig forberedt har NLR Viken  fått Mattilsynet til å orientere om hva som vil bli kontrollert og hvordan.

 

Program:
• Plantevernmidler, journaler m.m. ved Mattilsynet
• Grasdekte buffersone i forhold til plantevernmidler og krav ved Mattilsynet
• Plantevernjournalen og avstandskrav, inkl. noen dagsaktuelle ting ved NLR Viken

 

Velkommen!

 

 ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag