Møte med LO og Arbeiderpartiet


10.09.14 Mandag fikk Vestfold Bondelag møte i Samarbeidskomitéen som er LO og Arbeiderpartiet i Vestfold. Fylkesleder Hand Edvard Torp og org sjef Elin Røed fikk i løpet av en time informere om årets jordbruksoppgjør og resultatet sett med Vestfoldøyne. Fokus fikk også verdiskapingen som landbruket og matindustrien totalt står for i Vestfold.


Sam arb k 080914 1

Korn i Vestfold 

Hans Edvard Torp har møtt samarbeidskomitéen (LO og Arbeiderpartiet) flere ganger. I år ble det lagt vekt på årets jordbruksoppgjør. -Kornproduksjonen er viktig i Vestfold, sa Torp, -går den ut i våre områder, er det ingen andre deler av landet som kan erstatte denne produksjonen. Årets jordbruksoppgjør ga nedgang i lønnsomheten for kornprodusentene. Dette bekymrer Vestfold Bondelag. I møtet ble det vist forståelse
for det vi kaller produksjonsfordelinga i landbruket. De beste områdene, som Vestfold representerer, må produsere matkorn og grønnsaker for at vi totalt skal utnytte landets ressurser best mulig. Grassarealet i Vestfold har økt med 41% siden 2000. Dette er mer enn det vi trenger for å få et godt vekstskifte og for miljøtiltak.

 

Sam arb kom 080914 2

 

For mye Møllers Tran 

Årets jordbruksoppgjør ga også sterke signaler og føringer mot større og færre bruk. – Dette er en naturlig utvikling, sa Torp. -men det er doseringa som er helt feil. Regjerningens ønske om å produsere på bare store bruk er ikke forenlig med slik landet ser ut. I årets oppgjør er det bare kornprodusenter som har mer enn 2000 da som kommer i pluss. Av fylkets 1090 kornprodusenter er det bare 4(!) som har mer enn 2000 da. – Vi må ta
hensyn til naturen, sa Torp og brukte utttrykket “Strukturen må ikke komme i utakt med naturen!”.

Sam arb kom 080914 3

Begge stortingsrepresentantene fra Ap var med på møtet. Her ser vi Dag Terje Andersen. Sonja Mandt deltok også.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag