Møte med Høyres listetopper


13.11.16 Mandag møtte Vestfold Bondelag Lene Westgaard-Halle og Kårstein Eidem Løvaas fra Vestfold Høyre. Dette var det første møtet deres etter at nominasjonsmøtet hadde gjort det klart at de er listetopper for Vestfold Høyre i Stortingsvalget 2017. Hovedtema for møtet var innspill til partiprogram, og Vestfold Bondelag fikk en god samtale med politikere som ønsket å lytte.


Møte Høyre 071116 med Thorleif

Kårstein Eidem Løvaas (t.v), Thorleif Müller og Lene Westgaard-Halle

 

Listetoppene deltok 

Fra Vestfold Høyre møtte Lene Westgaard-Halle og Kårstein Eidem Løvaas, og fra Vestfold Bondelag deltok leder Thorleif Müller og nestleder Harald Lie. Westgaard-Halle er Fylkestingsrepresentant og leder av Hovedutvalg for Klima, Energi og Næring (HKEN). Forrige fredag ble det også klart at hun er Høyres 2. kandidat til valget 2017. Løvaas er Stortingrepresentant i dag, og er også Høyres 1. kandidat til valget. Bondelaget fikk
dermed møte svært sentrale poltikere med tanke på partiprogram og valget 2017. Müller og Lie fortalte om omfanget av landbruket og matindustrien i Vestfold. 20 prosent av matkornet og 25 prosent av grønnsakene i Norge produseres i Vestfold, og Vestfolds ca 1500 driftsenheter skaper grunnlag for mange industriarbeidsplasser i fylket.

 

Innspill til partiprogrammet  

Vestfold Bondelag gjentok at det er avgjørende for norsk matproduksjon at vi tar vare på den norske landbruksmodellen med tollvern, eiendomspolitikk, jordbruksforhandlinger og markedsordninger. Skatt og avgiftsspørsmål ble også tatt opp, som den mye omtalte fondsordningen for jordbruket som også kan knyttes opp mot klima og miljøtiltak på det enkelte gårdsbruk. Müller benyttet også anledningen til å snakke varmt for mulighet
for å avskrive investeringer i fruktfelt. 

 

– Et godt møte hvor vi fikk forståelse for betydningen av importvernet , konsesjonslove , fondsordning og avskrivningsmulighet for fruktfelt, oppsummerer Müller. – Vi skal følge med på hva som blir stående i det endelige programmet som vedtas på Høyres landsmøte i mars.

 

Møte Høyre 071116 med Harald

Harald Lie, Kårstein Eidem Løvaas og Lene Westgaard-Halle.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag