Møte i Referansegruppe korn


25.11.15. Vestfold Bondelag har opprettet flere referansegrupper for å ha god kontakt med,  og få innspill fra, de ulike fagmiljøene i Vestfoldlandbruket.  Referansegruppe Korn hadde møte på Grønt Fagsenter forrige uka hvor de blant annet delte erfaringer fra en god vekstsesong, hvordan øke avlingene igjen, Biorest, Korndagen m.m.  De andre referansegruppene er Grønt, Husdyr og Grunneierutvalg. 


Referansegruppe Korn Høstmøte 2015 

Fra møtet i Referansegruppe Korn sist uke.  Fra venstre: Halvor Skaara, Jon Randby, Tor Anton Hansen, Kåre Larsen (sekretær), Hans Edvard Holtung (leder), Leiv-Tore Haugen, Hans Jørgen Olsen Røren, Wenche Myhre Dahle og Ingvild Evju. 

Fred Olav Korsgården og Jon Erik Knotten er også medlem av referansegruppa.

 

På sakslista sto, i tillegg til en runde om årets avlingssituasjon, følgende punkter:

– Kornstatistikk m.m fra fylkesmannen i Vestfold

– Hva kan vi i fellesskap fjøre for å øke kornavlingene

– Biorest, hva er situasjonene nå? 

 

I tillegg startet gruppa planlegging av Korndagen 2016.

 

Referansegruppe Husdyr har allerede avholdt sitt høstmøte, mens referansegruppe Grønt legger opp til å samle tilsvarende referansegrupper rundt hele Oslofjorden og arrangere fellesmøte i januar.

 

Oversikt over hvem som sitter i de ulike referansegruppene finner du her

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag